Wessex Institute of Technology

Dr. Srećko Favro je u periodu od 09.- 20.rujna.13. održao redovna predavanja na „ Wessex Institute of Technology“ u Southamptonu. Tom prilikom je dogovorena organizacija konferencije na temu „ Sustainable tourism 2014“ koja će se održati u Opatiji u periodu od 08.-10.07.2014.

Bookmark the permalink.

Comments are closed