Konferencije

2014

2013

2012

 • Komparativna analiza hrvatskog i mediteranskih luka nautičkog turizma
 • Sustav iskustva u nautičkom turizmu
 • Socio – ekološki i ekonomski aspekt Beach upravljanje

2011

 • SWOT analiza održivog razvoja Hrvatski svjetionici

2010

 • Netaknuta priroda : izazov za nautički turizam održivom razvoju

2009

2008

 • Nautički turizam : prednosti i učinci razvoja
 • važnost i ulogu kriznog menadžmenta u kriznim situacijama

2007

 • SWOT Studija razvoja nautičkog turizma u Hrvatskoj

2006

 • Ocjenjujući važnost nautičkog turizma za turizam i gospodarstvo
 • Održivi razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj
 • Prostorni planovi u upravljanju moru i priobalju

2005

2002

Comments are closed