Druga konferencija Destinacijskog menadžmenta na Mediteranu

I64A2917

Druga konferencija Destinacijskog menadžmenta na mediteranu– Svjetska turistička organizacija (UNWTO) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore održali su drugu po redu Konferenciju destinacijskog menadžmenta na Mediteranu u Budvi, Crnoj Gori u periodu od 22.06. do 24.06.2015. godine.

Ciljevi konferencije bili su:

  • kreirati podlogu, mediteranskim destinacijama kao i svim njihovim partnerima, za raspravu o trenutnim i mogućim budućim preprekama/prilikama s kojima bi se regija susretala u procesu stvaranja turističke konkurentnosti,
  • omogućiti upoznavanje sa trenutnim politikama i strategijama razvoja turizma te otkriti kako stvoriti pozitivnu sinergiju natjecanja među regijama,i
  • istražiti na koje načine razviti i implementirati kvalitetno orijentiran pristup turizmu na Mediteranu.

I64A2215 I64A2306 I64A3009

Bookmark the permalink.

Comments are closed