Projects

  1. “Akcijski plan razvitka nautičkog turizma Splitsko-dalmatinske županije“ 

Naručitelj: TURISTIČKA ZAJEDNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, Hrvatski Hidrografski Institut, (srpanj 2013)

  1. Mogućnosti razvoja luka nautičkog turizma na području Primorsko-goranske županije“

Studija razvitka nautičkog turizma Republike Hrvatske;

Voditelj izrade projekta Primorsko-goranske županije (2012)

  1. „Development of Nautical Tourism in Croatia“

Leader: Croatian Hydrographic Institute;  Executive director of the projects: Srećko Favro, dipl.ing, (April 2006.)

  1. Razvoj sustava turističkih lučica na hrvatskim otocima“,

Voditelj izrade projekta, Ministarstvo javnih radova obnove i graditeljstva,

Izvršni direktor projekta Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Vlada RH, (2002)

Comments are closed