Suvremeni trendovi u turizmu i ugostiteljstvu 2015

CTTH 2015-je međunarodna konferencija u svezi istraživanja u turizmu, slobodnom vremenu, hotelskog menadžmenta itd održane u Nvom Sadu  u periodu od 9. do 10. srpnja 2015. Na znanstvenom skupu prezentirane su sljedeće teme: suvremene tendencije u turizmu, održivi razvoj turizma, kulturni turizam, ekonomski aspekti turizma i slobodnog vremena, marketing i menadžment, specifični oblici turizma i mnogi drugi. Gospodin Dr.sc. Srećko Favro  zastupao je  Odjel nacionalnog gospodarstva i Sveučilišta u Splitu (Ekonomski fakultet Split, Hrvatska), te je predstavio istraživanje gospođice Helena Ćosić na temu motivacije, ponašanja i ljudskih resursa u turizmu. U ovom radu pozornost je posvećena utjecaju kruzing turizma i stavovi … Continue reading –>

Druga konferencija Destinacijskog menadžmenta na Mediteranu

Druga konferencija Destinacijskog menadžmenta na mediteranu– Svjetska turistička organizacija (UNWTO) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore održali su drugu po redu Konferenciju destinacijskog menadžmenta na Mediteranu u Budvi, Crnoj Gori u periodu od 22.06. do 24.06.2015. godine. Ciljevi konferencije bili su: kreirati podlogu, mediteranskim destinacijama kao i svim njihovim partnerima, za raspravu o trenutnim i mogućim budućim preprekama/prilikama s kojima bi se regija susretala u procesu stvaranja turističke konkurentnosti, omogućiti upoznavanje sa trenutnim politikama i strategijama razvoja turizma te otkriti kako stvoriti pozitivnu sinergiju natjecanja među regijama,i istražiti na koje načine razviti i implementirati kvalitetno orijentiran pristup turizmu na … Continue reading –>